Památky Kutná Hora - Česky   Památky Kutná Hora - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby Kutná Hora

Jezuitská kolejKutná Hora

Jezuitská kolej v Kutné Hoře

Jezuitská kolej – Příchod jezuitů do Kutné Hory v roce 1626 převrátil život ve městě vzhůru nohama. Nejdříve příslušníci Tovaryšstva Ježíšova zabrali domy mezi Hrádkem a chrámem sv. Barbory. V jejich správě se záhy ocitly i chrám sv. Barbory a Hrádek. V nedaleké Kapli Božího Těla si jezuité založili oratoř. Se stavbou koleje však bylo započato až roku 1667. Budova, která div nepodlehla zkáze v době komunismu (byly zde kasárna), je dnes po rekonstrukci sídlem Galerie Středočeského kraje (GASK) a těší se novému rozkvětu.

  • Prohlídka Vlašského dvora je možná během otevírací doby.
  • Otevírací doba: úterý-neděle (10:00-18:00)
  • Vstupné: závisí na druhu výstavy.

© AUGUSTINUS - průvodcovská služba Kutná Hora | Partneři webu